Magyar Emlőstani Évkönyv

A Magyar Emlőstani Évkönyv (Hungarian Yearbook of Mammalogy) a „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület közös tudományos folyóirata, mely a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával évente egyszer, on-line jelenik meg. Az Évkönyv nyelve magyar, angol nyelvű kivonatokkal.

Szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai:
Csorba Gábor (MTM) – főszerkesztő
Cserkész Tamás (BEKE) – technikai szerkesztő
Görföl Tamás (MTM)
Hegyeli Zsolt (Milvus Csoport)
Horváth Győző (PTE)
Németh Attila (KNPI)

Az Évkönyv küldetése, hogy lehetőséget biztosítson a vadon élő emlősök kutatásával, felmérésével foglalkozó diákok, oktatók, kutatók és természetvédelmi szakemberek számára eredményeik egyszerű és gyors közlésére. Ennek értelmében, a szerkesztőség az alábbi területekről vár kéziratokat:

– Kárpát-medencei emlőstani kutatások

– magyar szerzők bármely emlőstani témájú eredménye

– emlőstani témában készült MSc, OTDK és PhD dolgozatok kivonata.

Az Évkönyv egyedi témát feldolgozó különszám (pl. expedíciók eredményei, konferencia) megjelenésére is biztosít lehetőséget.

A beküldött kéziratokat a szerkesztőbizottság tagjai és külső szakemberek véleményezik. Az elfogadott anyagok folyamatosan kerülnek fel az internetre.

 

A kéziratokat elektronikus formában, az alábbi email címre kérjük benyújtani elektronikus formában: yearbook@mammalogy.hu

Szerzői tájékoztató letöltése dokumentumként, vagy PDF-fájlként.

A kéziratok formai követelményei

A kéziratokat teljes cikkek, vagy rövid közlemények formájában várjuk. A teljes cikkek tagolása: cím, szerző(k), munkahely(ek), vagy intézményi háttér, összefoglalás magyarul és angolul, kulcsszavak, bevezetés, anyag és módszer, eredmények, értékelés, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék és ha van, melléklet(ek). A rövid közlemények esetében a tagolás hasonló, de a bevezetés, anyag és módszer, eredmények és értékelés fejezetek címét nem írjuk ki. A rövid közlemények maximum 2000 szóból állhatnak.

A kéziratokat MS Word 2007 vagy újabb formátumban (.doc/.docx) kérjük beküldeni. A kéziratok tagolása a mellékelt formátumnak megfelelő legyen, ne tartalmazzon semmilyen szerkesztési megoldást, pl. hasábtördelést, lábjegyzetet, élőfejet. Az oldalméret A4-es, az összes margó 2,5 cm-es, a betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 pontos és a sorköz 1,5-es legyen. A bekezdések után ne legyenek térközök (sokszor alapbeállítás), a sorok számozását, az oldalszámokat és az automatikus elválasztás funkció használatát is kérjük mellőzni. Az egyes bekezdések első sorának behúzására ne a „tabulátor” billentyűt, hanem a „bekezdés” funkció „behúzás”, „első sor (1,25 cm)” beállítását használják.

 

Hivatkozások

A hivatkozásokat ne a MS Word beépített „hivatkozás” funkciójával készítse. A szövegközi hivatkozások mondatba illesztett formátumai a következők: pl.„Topál (1958) szerint”,„Hill és Topál (1973) kimutatta” vagy „Gombkötő és mtsai. (1996) által”, stb. A megállapítások után tett hivatkozások formátuma a következő: (Topál 1958), (Hill és Topál 1973, Gombkötő és mtsai. 1996), stb. Több hivatkozás esetén a sorrendet az évszám, azonos évszám esetén a szerzők nevének ABC sorrendje határozza meg. Az ugyanabban az évben megjelent, egyazon hivatkozási formájú publikációkat az évszám után tett „a” és „b”, stb. betűkkel különböztetjük meg a szövegben és az irodalomlistában is.

 

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzékben a citációk ABC-sorrendben, majd évszám szerint következzenek a következő formátumokban (függő behúzás, 1,25 cm):

Folyóirat cikkek

Nyomtatott folyóiratok:

Abe, H., Shiraishi, S. és Arai, S. 1991. A new mole from Uotsurijima, the Ryukyu Islands. Journal of the Mammalogical Society of Japan 15: 47–60.

Nyomtatott folyóiratok „Online EarlyView” vagy „Ahead of Print”:

Delibes-Mateos, M., Ferreira, C., Rouco, C., Villafuerte, R. és Barrio, I. C. 2014. Conservationists, hunters and farmers: the European rabbit Oryctolagus cuniculus management conflict in the Iberian Peninsula. Mammal Review. DOI: 10.1111/mam.12022.

Online folyóiratok DOI számmal:

Isaac, N. J. B., Turvey, S. T., Collen, B., Waterman, C. és Baillie, J. E. M. 2007. Mammals on the EDGE: conservation priorities based on threat and phylogeny. PLoS ONE 2(3): e296. DOI: 10.1371/journal.pone.0000296.

Online folyóiratok DOI szám nélkül:

A DOI szám helyett az elérés dátuma szerepeljen, pl. (Elérés 2015.05.30.).

 

Könyvek

Teljes könyv:

Eisenberg, J. F. 1981. The Mammalian Radiations. University of Chicago Press, Chicago, 610 pp.

Könyvfejezet:

Shimada, T. 2015. Acorns as a resource for forest-dwelling mammals in Japan. In (Ohdachi, S. D., Ishibashi, Y., Iwasa, M. A., Fukui, D. és Saitoh, T., szerk.) The Wild Mammals in Japan, Második kiadás, pp. 198–200. Shoukadoh, Kyoto.

 

Tézisek

Zwickl, D. J. 2006. Genetic Algorithm Approaches for the Phylogenetic Analysis of Large Biological Sequence Datasets under the Maximum Likelihood Criterion. PhD Tézis, University of Texas at Austin, Austin, 114 pp.

 

Szoftverek

Ha a programot leközölték egy folyóiratban, könyvben vagy tézisben, akkor arra a publikációra kell hivatkozni. Ha nem, akkor a következő formátumot kell használni:

Pagel, M. és Meade, A. 2007. BayesTraits. http://www.evolution.rdg.ac.uk/BayesTraits.html (Elérés 2016.01.19.).

R Development Core Team. 2011. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Available at http://www.r-project.org/ (Elérés 2015.05.30.).

 

Online források

The International Union for Conservation of Nature. 2013. 2013 IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. http://www.iucnredlist.org/ (Elérés 2015.05.30.).

 

Elfogadott kéziratok

Az elfogadott, de még nem publikált kéziratok esetében az évszám helyett az „in press” kifejezést használjuk.

 

Személyes közlések

A publikálatlan közlésekre való hivatkozásokat zárójelben követi az adatközlő teljes neve, az adatközlés módja (írásos – in litt., szóbeli – in verbis) valamint a közlés éve, pl. (Kovács Tamás, in litt. 2015).

 

Ábrák és táblázatok

Minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell a szövegben pl. (1. táblázat, 1. ábra). A magyar és angol nyelvű táblázat- és ábraaláírásokat a kézirat végén kérjük közölni a megadott formátumban. Az ábrára és a táblázatba kerülő szöveg csak magyar nyelvű lehet. Az ábrákat a lehető legjobb felbontásban (min. 300 dpi) kérjük csatolni a kézirat benyújtásával együtt „.tiff”, „.jpg” vagy más, vektoros formátumokban. Az Évkönyvben színes ábrák közlésére is lehetőség van. A táblázatokat külön MS Excel állományként kérjük csatolni.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*