Magyar Emlőstani Évkönyv

A Magyar Emlőstani Évkönyv (Hungarian Yearbook of Mammalogy) a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület és a „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület közös kiadványa, mely a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával jelenik meg. Évente egyszer, csak digitálisan megjelenő, magyar nyelvű, angol kivonatos, színesen illusztrált, online tudományos folyóirat. A cikkek elérhetők a www.mammalogy.hu weboldalon.

Az Évkönyv egyik fontos küldetése, hogy lehetőséget biztosítson a vadon élő emlősök kutatásával, felmérésével foglalkozó diákok, oktatók, kutatók, természetvédelmi szakemberek számára – a sokszor publikálatlanul maradó – fontos eredményeik egyszerű és gyors közlésére.

A folyóirat elsősorban a Kárpát-medencei, tágabb körben pedig az európai emlőstani kutatások legfrissebb eredményeinek bemutatását tekinti céljának, ugyanakkor magyar kutatók e régión kívüli anyagainak is helyet biztosít.

A kéziratokat rövid közlemények, vagy a szerkesztők felkérésére, eredeti kutatások bemutatására alkalmas kéziratok (research paper) formájában várjuk. A beküldött kéziratokat a szerkesztőbizottság tagjai és külső szakemberek véleményezik. Az Évkönyv profiljába tematikusan vagy minőségileg nem illő kéziratok indoklással, de bírálat nélkül visszaküldésre kerülnek.

Az Évkönyv további fontos feladata a tárgyévben emlőstani témában készült MSc és OTDK dolgozatok kivonatának összegyűjtése és közzététele. Kérjük ezért a témavezetőket és a szakdolgozó diákokat, hogy a dolgozatok rövid összefoglalóját küldjék meg a technikai szerkesztőnek.

Magyar kutatók számára is fontos, újonnan megjelenő emlőstani könyvekről is szívesen várunk ismertetőket.

Az elfogadott anyagok folyamatosan felkerülnek az internetre (Early view), ami gyors publikálási lehetőséget biztosít. Az összegyűlt anyagok évente egy kötetbe szerkesztve jelennek meg. A kéziratok leadása és elbírálása folyamatos. A kéziratokat az alábbi e-mail címre kérjük benyújtani elektronikus formában: yearbook@mammalogy.hu

A weblapon e-mail cím megadásával lehet feliratkozni a hírlevélre, ami automatikusan értesítést küld az újonnan megjelent kötetekről.

Mindezek értelmében az egyes évkönyvek az alábbi szerkezetet követik:
• Rövid közlemények a kiemelkedő megfigyelésekről, felfedezésekről és eredményekről (max. 5 ezer karakter szóközök nélkül+irodalomjegyzék)
• Eredeti közlemények máshol nem publikált eredményekről, csak a szerkesztők felkérésére.
• Bibliográfia magyar szerzők adott évi cikkeiről (PhD értekezés is); tekintet nélkül arra, hogy a magyar szerző hányadik helyen szerepel a szerzők között
• A tárgyévben készült, emlőstani témájú MSc és OTDK dolgozat kivonata, a szerkesztőbizottság lektorálása nélkül. BSc dolgozatok csak kivételes esetben kerülnek jegyzésre.

Az Évkönyv egyedi témát feldolgozó különszám megjelenésére is biztosít lehetőséget.

ISSN szám

A Szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai:
Csorba Gábor (MTM) – főszerkesztő
Cserkész Tamás (BEKE) – technikai szerkesztő
Görföl Tamás (MTM)
Hegyeli Zsolt (Milvus Csoport
Horváth Győző (PTE)
Németh Attila (KNPI)

Evkonyv_boritoterv2016_lr