Szerzői tájékoztató

Szerzői tájékoztató letöltése dokumentumként, vagy PDF-fájlként.

 

A kéziratokat elektronikus formában, az alábbi email címre kérjük benyújtani elektronikus formában: yearbook@mammalogy.hu

 

A kéziratok formai követelményei
A kéziratokat teljes cikkek, vagy rövid közlemények formájában várjuk. A teljes cikkek tagolása: cím, szerző(k), munkahely(ek), vagy intézményi háttér, összefoglalás magyarul és angolul, kulcsszavak, bevezetés, anyag és módszer, eredmények, értékelés, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék és ha van, melléklet(ek). A rövid közlemények esetében a tagolás hasonló, de a bevezetés, anyag és módszer, eredmények és értékelés fejezetek címét nem írjuk ki. A rövid közlemények maximum 2000 szóból állhatnak.
A kéziratokat MS Word 2007 vagy újabb formátumban (.doc/.docx) kérjük beküldeni. A kéziratok tagolása a mellékelt formátumnak megfelelő legyen, ne tartalmazzon semmilyen szerkesztési megoldást, pl. hasábtördelést, lábjegyzetet, élőfejet. Az oldalméret A4-es, az összes margó 2,5 cm-es, a betűtípus Times New Roman, a betűméret 12 pontos és a sorköz 1,5-es legyen. A bekezdések után ne legyenek térközök (sokszor alapbeállítás), a sorok számozását, az oldalszámokat és az automatikus elválasztás funkció használatát is kérjük mellőzni. Az egyes bekezdések első sorának behúzására ne a „tabulátor” billentyűt, hanem a „bekezdés” funkció „behúzás”, „első sor (1,25 cm)” beállítását használják.

Hivatkozások
A hivatkozásokat ne a MS Word beépített „hivatkozás” funkciójával készítse. A szövegközi hivatkozások mondatba illesztett formátumai a következők: pl.„Topál (1958) szerint”,„Hill és Topál (1973) kimutatta” vagy „Gombkötő és mtsai. (1996) által”, stb. A megállapítások után tett hivatkozások formátuma a következő: (Topál 1958), (Hill és Topál 1973, Gombkötő és mtsai. 1996), stb. Több hivatkozás esetén a sorrendet az évszám, azonos évszám esetén a szerzők nevének ABC sorrendje határozza meg. Az ugyanabban az évben megjelent, egyazon hivatkozási formájú publikációkat az évszám után tett „a” és „b”, stb. betűkkel különböztetjük meg a szövegben és az irodalomlistában is.

Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzékben a citációk ABC-sorrendben, majd évszám szerint következzenek a következő formátumokban (függő behúzás, 1,25 cm):
Folyóirat cikkek
Nyomtatott folyóiratok:
Abe, H., Shiraishi, S. és Arai, S. 1991. A new mole from Uotsurijima, the Ryukyu Islands. Journal of the Mammalogical Society of Japan 15: 47–60.
Nyomtatott folyóiratok „Online EarlyView” vagy „Ahead of Print”:
Delibes-Mateos, M., Ferreira, C., Rouco, C., Villafuerte, R. és Barrio, I. C. 2014. Conservationists, hunters and farmers: the European rabbit Oryctolagus cuniculus management conflict in the Iberian Peninsula. Mammal Review. DOI: 10.1111/mam.12022.
Online folyóiratok DOI számmal:
Isaac, N. J. B., Turvey, S. T., Collen, B., Waterman, C. és Baillie, J. E. M. 2007. Mammals on the EDGE: conservation priorities based on threat and phylogeny. PLoS ONE 2(3): e296. DOI: 10.1371/journal.pone.0000296.
Online folyóiratok DOI szám nélkül:
A DOI szám helyett az elérés dátuma szerepeljen, pl. (Elérés 2015.05.30.).

Könyvek
Teljes könyv:
Eisenberg, J. F. 1981. The Mammalian Radiations. University of Chicago Press, Chicago, 610 pp.
Könyvfejezet:
Shimada, T. 2015. Acorns as a resource for forest-dwelling mammals in Japan. In (Ohdachi, S. D., Ishibashi, Y., Iwasa, M. A., Fukui, D. és Saitoh, T., szerk.) The Wild Mammals in Japan, Második kiadás, pp. 198–200. Shoukadoh, Kyoto.

Tézisek
Zwickl, D. J. 2006. Genetic Algorithm Approaches for the Phylogenetic Analysis of Large Biological Sequence Datasets under the Maximum Likelihood Criterion. PhD Tézis, University of Texas at Austin, Austin, 114 pp.

Szoftverek
Ha a programot leközölték egy folyóiratban, könyvben vagy tézisben, akkor arra a publikációra kell hivatkozni. Ha nem, akkor a következő formátumot kell használni:
Pagel, M. és Meade, A. 2007. BayesTraits. http://www.evolution.rdg.ac.uk/BayesTraits.html (Elérés 2016.01.19.).
R Development Core Team. 2011. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Available at http://www.r-project.org/ (Elérés 2015.05.30.).

Online források
The International Union for Conservation of Nature. 2013. 2013 IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. http://www.iucnredlist.org/ (Elérés 2015.05.30.).

Elfogadott kéziratok
Az elfogadott, de még nem publikált kéziratok esetében az évszám helyett az „in press” kifejezést használjuk.

Személyes közlések
A publikálatlan közlésekre való hivatkozásokat zárójelben követi az adatközlő teljes neve, az adatközlés módja (írásos – in litt., szóbeli – in verbis) valamint a közlés éve, pl. (Kovács Tamás, in litt. 2015).

Ábrák és táblázatok
Minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell a szövegben pl. (1. táblázat, 1. ábra). A magyar és angol nyelvű táblázat- és ábraaláírásokat a kézirat végén kérjük közölni a megadott formátumban. Az ábrára és a táblázatba kerülő szöveg csak magyar nyelvű lehet. Az ábrákat a lehető legjobb felbontásban (min. 300 dpi) kérjük csatolni a kézirat benyújtásával együtt „.tiff”, „.jpg” vagy más, vektoros formátumokban. Az Évkönyvben színes ábrák közlésére is lehetőség van. A táblázatokat külön MS Excel állományként kérjük csatolni.

1 Comment on Szerzői tájékoztató

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*